Tóc mái - Mái ngố Nhật Slim Choppy bang 20%
Tóc mái - Mái ngố Nhật Slim Choppy bang

Tóc mái - Mái ngố Nhật Slim Choppy bang

440,000₫550,000₫

Mô tả


 

[Hình ảnh người mẫu sử dụng sản phẩm]

Màu CB1# Choco Brown[Hình ảnh người mẫu sử dụng sản phẩm]

Màu BC4# Dark Brown[Hình ảnh người mẫu sử dụng sản phẩm]

Màu BC4# Dark Brown

How to use

Cách đội mái giảBình luận

Sản phẩm khác

[Kiểu cặp càng cua] Chatelet - sợi Most 40%
[Kiểu cặp càng cua] Chatelet - sợi Most
[Kiểu cặp càng cua] Chatelet - sợi Most
[Kiểu cặp càng cua] Cledor - sợi Lex 10%
[Kiểu cặp càng cua] Cledor - sợi Lex
[Kiểu cặp càng cua] Cledor - sợi Lex
[Kiểu cặp càng cua] Island - sợi Most 30%
[Kiểu cặp càng cua] Island - sợi Most
[Kiểu cặp càng cua] Island - sợi Most
[Kiểu cặp càng cua] May - sợi Most 30%
[Kiểu cặp càng cua] May - sợi Most
[Kiểu cặp càng cua] May - sợi Most
[Kiểu quấn] Adele - sợi Most 29%
[Kiểu quấn] Adele - sợi Most
[Kiểu quấn] Adele - sợi Most

780,000₫

1,095,000₫

[Kiểu quấn] Adele - sợi Most